[R5포토] 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’ 시상 #2

0
2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 11월 4일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’의 시상 사진들. 이날 대회엔 450여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_4557.jpgIMG_4551.jpgIMG_4548.jpgIMG_4546.jpgIMG_4543.jpgIMG_4542.jpgIMG_4540.jpgIMG_4538.jpgIMG_4536.jpgIMG_4528.jpgIMG_4526.jpgIMG_4531.jpgIMG_4530.jpgIMG_4520.jpgIMG_4517.jpgIMG_4516.jpgIMG_4513.jpgIMG_4522.jpgIMG_4509.jpgIMG_4507.jpgIMG_4506.jpgIMG_4512.jpgIMG_4504.jpgIMG_4502.jpgIMG_4500.jpgIMG_4497.jpgIMG_4496.jpgIMG_4494.jpgIMG_4489.jpgIMG_4485.jpgIMG_4482.jpgIMG_4491.jpgIMG_4481.jpgIMG_4480.jpgIMG_4479.jpgIMG_4476.jpgIMG_4474.jpgIMG_4469.jpgIMG_4466.jpgIMG_4463.jpgIMG_4460.jpgIMG_4458.jpgIMG_4455.jpgIMG_4453.jpgIMG_4451.jpgIMG_4448.jpgIMG_4446.jpgIMG_4444.jpgIMG_4442.jpgIMG_4440.jpgIMG_4438.jpgIMG_4435.jpgIMG_4434.jpgIMG_4430.jpgIMG_4428.jpgIMG_4426.jpgIMG_4432.jpgIMG_4423.jpgIMG_4421.jpgIMG_4419.jpgIMG_4417.jpgIMG_4415.jpgIMG_4413.jpgIMG_4411.jpgIMG_4407.jpgIMG_4405.jpgIMG_4404.jpgIMG_4402.jpgIMG_4400.jpgIMG_4398.jpgIMG_4396.jpgIMG_4393.jpgIMG_4391.jpgIMG_4389.jpgIMG_4387.jpgIMG_4384.jpgIMG_4381.jpgIMG_4377.jpgIMG_4383.jpgIMG_4375.jpgIMG_4379.jpgIMG_4371.jpgIMG_4368.jpgIMG_4367.jpgIMG_4373.jpgIMG_4365.jpgIMG_4363.jpgIMG_4360.jpgIMG_4359.jpgIMG_4357.jpgIMG_4354.jpgIMG_4347.jpgIMG_4352.jpgIMG_4344.jpgIMG_4351.jpgIMG_4342.jpgIMG_4348.jpgIMG_4338.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.