[R5포토] 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’ 시상 #1

0
2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 11월 4일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’의 시상 사진들. 이날 대회엔 450여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_9038.jpgIMG_9419.jpgIMG_9423.jpgIMG_9463.jpgIMG_9464.jpgIMG_9473.jpgIMG_9501.jpgIMG_9525.jpgIMG_9576.jpgIMG_9580.jpgIMG_9584.jpgIMG_9587.jpgIMG_9620.jpgIMG_9642.jpgIMG_9647.jpgIMG_9738.jpgIMG_9743.jpgIMG_9749.jpgIMG_9754.jpgIMG_9758.jpgIMG_9765.jpgIMG_9784.jpgIMG_9788.jpgIMG_9792.jpgIMG_9796.jpgIMG_0071.jpgIMG_0082.jpgIMG_0084.jpgIMG_0090.jpgIMG_0092.jpgIMG_0098.jpgIMG_0127.jpgIMG_0129.jpgIMG_0137.jpgIMG_0139.jpgIMG_0145.jpgIMG_0150.jpgIMG_0152.jpgIMG_0159.jpgIMG_0163.jpgIMG_0167.jpgIMG_0169.jpgIMG_0175.jpgIMG_0177.jpgIMG_0114.jpgIMG_0116.jpgIMG_0103.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.