[R5포토] 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’ 시상 #1

0
2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 11월 4일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’의 시상 사진들. 이날 대회엔 450여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_9038.jpg

IMG_9419.jpg
IMG_9423.jpg
IMG_9463.jpg
IMG_9464.jpg
IMG_9473.jpg
IMG_9501.jpg
IMG_9525.jpg
IMG_9576.jpg
IMG_9580.jpg
IMG_9584.jpg
IMG_9587.jpg
IMG_9620.jpg
IMG_9642.jpg
IMG_9647.jpg
IMG_9738.jpg
IMG_9743.jpg
IMG_9749.jpg
IMG_9754.jpg
IMG_9758.jpg
IMG_9765.jpg
IMG_9784.jpg
IMG_9788.jpg
IMG_9792.jpg
IMG_9796.jpg
IMG_0071.jpg
IMG_0082.jpg
IMG_0084.jpg
IMG_0090.jpg
IMG_0092.jpg
IMG_0098.jpg
IMG_0127.jpg
IMG_0129.jpg
IMG_0137.jpg
IMG_0139.jpg
IMG_0145.jpg
IMG_0150.jpg
IMG_0152.jpg
IMG_0159.jpg
IMG_0163.jpg
IMG_0167.jpg
IMG_0169.jpg
IMG_0175.jpg
IMG_0177.jpg
IMG_0114.jpg
IMG_0116.jpg
IMG_0103.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.