[R5포토] 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’ 시상 #1

0
2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 11월 4일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 2018 대전 서구청장배 주짓수대회 ‘7rd JIU JITSU FOR ALL’의 시상 사진들. 이날 대회엔 450여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_9038.jpg IMG_9419.jpg IMG_9423.jpg IMG_9463.jpg IMG_9464.jpg IMG_9473.jpg IMG_9501.jpg IMG_9525.jpg IMG_9576.jpg IMG_9580.jpg IMG_9584.jpg IMG_9587.jpg IMG_9620.jpg IMG_9642.jpg IMG_9647.jpg IMG_9738.jpg IMG_9743.jpg IMG_9749.jpg IMG_9754.jpg IMG_9758.jpg IMG_9765.jpg IMG_9784.jpg IMG_9788.jpg IMG_9792.jpg IMG_9796.jpg IMG_0071.jpg IMG_0082.jpg IMG_0084.jpg IMG_0090.jpg IMG_0092.jpg IMG_0098.jpg IMG_0127.jpg IMG_0129.jpg IMG_0137.jpg IMG_0139.jpg IMG_0145.jpg IMG_0150.jpg IMG_0152.jpg IMG_0159.jpg IMG_0163.jpg IMG_0167.jpg IMG_0169.jpg IMG_0175.jpg IMG_0177.jpg IMG_0114.jpg IMG_0116.jpg IMG_0103.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.