[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #7

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_3300.jpgIMG_3301.jpgIMG_3305.jpg

 

IMG_3312.jpgIMG_3356.jpgIMG_3360.jpg

 

IMG_3367.jpgIMG_3387.jpgIMG_3427.jpg

 

IMG_3442.jpgIMG_3456.jpgIMG_3479.jpg

 

IMG_3502.jpgIMG_3511.jpgIMG_3518.jpg

 

IMG_3519.jpgIMG_3528.jpgIMG_3531.jpgIMG_3543.jpgIMG_3555.jpgIMG_3570.jpgIMG_3575.jpgIMG_3577.jpgIMG_3578.jpgIMG_3582.jpgIMG_3589.jpgIMG_3595.jpgIMG_3614.jpgIMG_3640.jpgIMG_3646.jpgIMG_3657.jpgIMG_3687.jpgIMG_3689.jpgIMG_3707.jpgIMG_3728.jpgIMG_3735.jpgIMG_3776.jpgIMG_3777.jpgIMG_3781.jpgIMG_3790.jpgIMG_3792.jpgIMG_3805.jpgIMG_3813.jpgIMG_3827.jpgIMG_3847.jpgIMG_3850.jpgIMG_3861.jpgIMG_3872.jpgIMG_3881.jpgIMG_3885.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.