[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #7

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_3300.jpg

IMG_3301.jpg
IMG_3305.jpg

 

IMG_3312.jpg

IMG_3356.jpg
IMG_3360.jpg

 

IMG_3367.jpg

IMG_3387.jpg
IMG_3427.jpg

 

IMG_3442.jpg

IMG_3456.jpg
IMG_3479.jpg

 

IMG_3502.jpg

IMG_3511.jpg
IMG_3518.jpg

 

IMG_3519.jpg

IMG_3528.jpg
IMG_3531.jpg
IMG_3543.jpg
IMG_3555.jpg
IMG_3570.jpg
IMG_3575.jpg
IMG_3577.jpg
IMG_3578.jpg
IMG_3582.jpg
IMG_3589.jpg
IMG_3595.jpg
IMG_3614.jpg
IMG_3640.jpg
IMG_3646.jpg
IMG_3657.jpg
IMG_3687.jpg
IMG_3689.jpg
IMG_3707.jpg
IMG_3728.jpg
IMG_3735.jpg
IMG_3776.jpg
IMG_3777.jpg
IMG_3781.jpg
IMG_3790.jpg
IMG_3792.jpg
IMG_3805.jpg
IMG_3813.jpg
IMG_3827.jpg
IMG_3847.jpg
IMG_3850.jpg
IMG_3861.jpg
IMG_3872.jpg
IMG_3881.jpg
IMG_3885.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.