[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #6

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_2814.jpgIMG_2821.jpgIMG_2835.jpg

 

IMG_2841.jpgIMG_2846.jpgIMG_2850.jpg

 

IMG_2853.jpgIMG_2857.jpgIMG_2860.jpg

 

IMG_2882.jpgIMG_2890.jpgIMG_2902.jpg

 

IMG_2905.jpgIMG_2916.jpgIMG_2940.jpgIMG_2950.jpgIMG_2955.jpgIMG_2959.jpgIMG_2966.jpgIMG_2981.jpgIMG_2990.jpgIMG_2998.jpgIMG_3008.jpgIMG_3019.jpgIMG_3036.jpgIMG_3040.jpgIMG_3081.jpgIMG_3093.jpgIMG_3095.jpgIMG_3099.jpgIMG_3110.jpgIMG_3124.jpgIMG_3128.jpgIMG_3132.jpgIMG_3137.jpgIMG_3138.jpgIMG_3140.jpgIMG_3145.jpgIMG_3152.jpgIMG_3162.jpgIMG_3179.jpgIMG_3195.jpgIMG_3213.jpgIMG_3221.jpgIMG_3250.jpgIMG_3255.jpgIMG_3283.jpgIMG_3287.jpgIMG_3294.jpgIMG_3296.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.