[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #5

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_2576.jpg IMG_2578.jpg IMG_2582.jpg

 

IMG_2584.jpg IMG_2586.jpg IMG_2588.jpg

 

IMG_2599.jpg IMG_2606.jpg IMG_2630.jpg

 

IMG_2633.jpg IMG_2635.jpg IMG_2642.jpg

 

IMG_2646.jpg IMG_2651.jpg IMG_2654.jpg IMG_2656.jpg IMG_2661.jpg IMG_2663.jpg IMG_2667.jpg IMG_2669.jpg IMG_2670.jpg IMG_2673.jpg IMG_2674.jpg IMG_2677.jpg IMG_2683.jpg IMG_2688.jpg IMG_2695.jpg IMG_2696.jpg IMG_2707.jpg IMG_2711.jpg IMG_2720.jpg IMG_2725.jpg IMG_2730.jpg IMG_2732.jpg IMG_2736.jpg IMG_2738.jpg IMG_2740.jpg IMG_2748.jpg IMG_2752.jpg IMG_2759.jpg IMG_2760.jpg IMG_2768.jpg IMG_2773.jpg IMG_2776.jpg IMG_2783.jpg IMG_2793.jpg IMG_2801.jpg IMG_2803.jpg IMG_2809.jpg IMG_2813.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.