[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #5

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_2576.jpgIMG_2578.jpgIMG_2582.jpg

 

IMG_2584.jpgIMG_2586.jpgIMG_2588.jpg

 

IMG_2599.jpgIMG_2606.jpgIMG_2630.jpg

 

IMG_2633.jpgIMG_2635.jpgIMG_2642.jpg

 

IMG_2646.jpgIMG_2651.jpgIMG_2654.jpgIMG_2656.jpgIMG_2661.jpgIMG_2663.jpgIMG_2667.jpgIMG_2669.jpgIMG_2670.jpgIMG_2673.jpgIMG_2674.jpgIMG_2677.jpgIMG_2683.jpgIMG_2688.jpgIMG_2695.jpgIMG_2696.jpgIMG_2707.jpgIMG_2711.jpgIMG_2720.jpgIMG_2725.jpgIMG_2730.jpgIMG_2732.jpgIMG_2736.jpgIMG_2738.jpgIMG_2740.jpgIMG_2748.jpgIMG_2752.jpgIMG_2759.jpgIMG_2760.jpgIMG_2768.jpgIMG_2773.jpgIMG_2776.jpgIMG_2783.jpgIMG_2793.jpgIMG_2801.jpgIMG_2803.jpgIMG_2809.jpgIMG_2813.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.