[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #5

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_2576.jpg

IMG_2578.jpg
IMG_2582.jpg

 

IMG_2584.jpg

IMG_2586.jpg
IMG_2588.jpg

 

IMG_2599.jpg

IMG_2606.jpg
IMG_2630.jpg

 

IMG_2633.jpg

IMG_2635.jpg
IMG_2642.jpg

 

IMG_2646.jpg

IMG_2651.jpg
IMG_2654.jpg
IMG_2656.jpg
IMG_2661.jpg
IMG_2663.jpg
IMG_2667.jpg
IMG_2669.jpg
IMG_2670.jpg
IMG_2673.jpg
IMG_2674.jpg
IMG_2677.jpg
IMG_2683.jpg
IMG_2688.jpg
IMG_2695.jpg
IMG_2696.jpg
IMG_2707.jpg
IMG_2711.jpg
IMG_2720.jpg
IMG_2725.jpg
IMG_2730.jpg
IMG_2732.jpg
IMG_2736.jpg
IMG_2738.jpg
IMG_2740.jpg
IMG_2748.jpg
IMG_2752.jpg
IMG_2759.jpg
IMG_2760.jpg
IMG_2768.jpg
IMG_2773.jpg
IMG_2776.jpg
IMG_2783.jpg
IMG_2793.jpg
IMG_2801.jpg
IMG_2803.jpg
IMG_2809.jpg
IMG_2813.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.