[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #4

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_2353.jpg

IMG_2359.jpg
IMG_2368.jpg

 

IMG_2376.jpg

IMG_2385.jpg
IMG_2391.jpg

 

IMG_2393.jpg

IMG_2394.jpg
IMG_2403.jpg

 

IMG_2408.jpg

IMG_2409.jpg
IMG_2419.jpg

 

IMG_2421.jpg

IMG_2428.jpg
IMG_2436.jpg
IMG_2437.jpg
IMG_2443.jpg
IMG_2445.jpg
IMG_2447.jpg
IMG_2448.jpg
IMG_2452.jpg
IMG_2455.jpg
IMG_2461.jpg
IMG_2468.jpg
IMG_2470.jpg
IMG_2471.jpg
IMG_2485.jpg
IMG_2490.jpg
IMG_2497.jpg
IMG_2499.jpg
IMG_2502.jpg
IMG_2508.jpg
IMG_2509.jpg
IMG_2516.jpg
IMG_2524.jpg
IMG_2526.jpg
IMG_2530.jpg
IMG_2534.jpg
IMG_2537.jpg
IMG_2540.jpg
IMG_2541.jpg
IMG_2543.jpg
IMG_2549.jpg
IMG_2550.jpg
IMG_2554.jpg
IMG_2557.jpg
IMG_2558.jpg
IMG_2564.jpg
IMG_2566.jpg
IMG_2571.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.