[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #4

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_2353.jpgIMG_2359.jpgIMG_2368.jpg

 

IMG_2376.jpgIMG_2385.jpgIMG_2391.jpg

 

IMG_2393.jpgIMG_2394.jpgIMG_2403.jpg

 

IMG_2408.jpgIMG_2409.jpgIMG_2419.jpg

 

IMG_2421.jpgIMG_2428.jpgIMG_2436.jpgIMG_2437.jpgIMG_2443.jpgIMG_2445.jpgIMG_2447.jpgIMG_2448.jpgIMG_2452.jpgIMG_2455.jpgIMG_2461.jpgIMG_2468.jpgIMG_2470.jpgIMG_2471.jpgIMG_2485.jpgIMG_2490.jpgIMG_2497.jpgIMG_2499.jpgIMG_2502.jpgIMG_2508.jpgIMG_2509.jpgIMG_2516.jpgIMG_2524.jpgIMG_2526.jpgIMG_2530.jpgIMG_2534.jpgIMG_2537.jpgIMG_2540.jpgIMG_2541.jpgIMG_2543.jpgIMG_2549.jpgIMG_2550.jpgIMG_2554.jpgIMG_2557.jpgIMG_2558.jpgIMG_2564.jpgIMG_2566.jpgIMG_2571.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.