[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #3

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_2143.jpgIMG_2147.jpgIMG_2157.jpg

 

IMG_2161.jpgIMG_2162.jpgIMG_2165.jpg

 

IMG_2168.jpgIMG_2180.jpgIMG_2189.jpg

 

IMG_2194.jpgIMG_2198.jpgIMG_2199.jpgIMG_2213.jpgIMG_2215.jpgIMG_2225.jpgIMG_2228.jpgIMG_2233.jpgIMG_2234.jpgIMG_2238.jpgIMG_2241.jpgIMG_2246.jpgIMG_2248.jpgIMG_2250.jpgIMG_2256.jpgIMG_2264.jpgIMG_2270.jpgIMG_2272.jpgIMG_2274.jpgIMG_2283.jpgIMG_2285.jpgIMG_2288.jpgIMG_2290.jpgIMG_2291.jpgIMG_2294.jpgIMG_2299.jpgIMG_2303.jpgIMG_2307.jpgIMG_2308.jpgIMG_2311.jpgIMG_2314.jpgIMG_2315.jpgIMG_2323.jpgIMG_2326.jpgIMG_2328.jpgIMG_2330.jpgIMG_2334.jpgIMG_2341.jpgIMG_2342.jpgIMG_2344.jpgIMG_2351.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.