[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #2

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_1924.jpg

IMG_1929.jpg
IMG_1934.jpg
IMG_1936.jpg

 

IMG_1944.jpg

IMG_1945.jpg
IMG_1958.jpg
IMG_1962.jpg

 

IMG_1968.jpg

IMG_1981.jpg
IMG_1991.jpg
IMG_1998.jpg

 

IMG_2003.jpg

IMG_2006.jpg
IMG_2009.jpg
IMG_2014.jpg
IMG_2021.jpg
IMG_2026.jpg
IMG_2030.jpg
IMG_2031.jpg
IMG_2036.jpg
IMG_2044.jpg
IMG_2047.jpg
IMG_2048.jpg
IMG_2055.jpg
IMG_2056.jpg
IMG_2066.jpg
IMG_2069.jpg
IMG_2070.jpg
IMG_2077.jpg
IMG_2080.jpg
IMG_2081.jpg
IMG_2082.jpg
IMG_2090.jpg
IMG_2092.jpg
IMG_2094.jpg
IMG_2098.jpg
IMG_2103.jpg
IMG_2105.jpg
IMG_2109.jpg
IMG_2112.jpg
IMG_2113.jpg
IMG_2116.jpg
IMG_2120.jpg
IMG_2125.jpg
IMG_2127.jpg
IMG_2129.jpg
IMG_2135.jpg
IMG_2136.jpg
IMG_2141.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.