[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #2

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_1924.jpg IMG_1929.jpg IMG_1934.jpg IMG_1936.jpg

 

IMG_1944.jpg IMG_1945.jpg IMG_1958.jpg IMG_1962.jpg

 

IMG_1968.jpg IMG_1981.jpg IMG_1991.jpg IMG_1998.jpg

 

IMG_2003.jpg IMG_2006.jpg IMG_2009.jpg IMG_2014.jpg IMG_2021.jpg IMG_2026.jpg IMG_2030.jpg IMG_2031.jpg IMG_2036.jpg IMG_2044.jpg IMG_2047.jpg IMG_2048.jpg IMG_2055.jpg IMG_2056.jpg IMG_2066.jpg IMG_2069.jpg IMG_2070.jpg IMG_2077.jpg IMG_2080.jpg IMG_2081.jpg IMG_2082.jpg IMG_2090.jpg IMG_2092.jpg IMG_2094.jpg IMG_2098.jpg IMG_2103.jpg IMG_2105.jpg IMG_2109.jpg IMG_2112.jpg IMG_2113.jpg IMG_2116.jpg IMG_2120.jpg IMG_2125.jpg IMG_2127.jpg IMG_2129.jpg IMG_2135.jpg IMG_2136.jpg IMG_2141.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.