[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #2

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_1924.jpgIMG_1929.jpgIMG_1934.jpgIMG_1936.jpg

 

IMG_1944.jpgIMG_1945.jpgIMG_1958.jpgIMG_1962.jpg

 

IMG_1968.jpgIMG_1981.jpgIMG_1991.jpgIMG_1998.jpg

 

IMG_2003.jpgIMG_2006.jpgIMG_2009.jpgIMG_2014.jpgIMG_2021.jpgIMG_2026.jpgIMG_2030.jpgIMG_2031.jpgIMG_2036.jpgIMG_2044.jpgIMG_2047.jpgIMG_2048.jpgIMG_2055.jpgIMG_2056.jpgIMG_2066.jpgIMG_2069.jpgIMG_2070.jpgIMG_2077.jpgIMG_2080.jpgIMG_2081.jpgIMG_2082.jpgIMG_2090.jpgIMG_2092.jpgIMG_2094.jpgIMG_2098.jpgIMG_2103.jpgIMG_2105.jpgIMG_2109.jpgIMG_2112.jpgIMG_2113.jpgIMG_2116.jpgIMG_2120.jpgIMG_2125.jpgIMG_2127.jpgIMG_2129.jpgIMG_2135.jpgIMG_2136.jpgIMG_2141.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.