[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #1

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_1802.jpg IMG_1804.jpg IMG_1807.jpg

 

IMG_1810.jpg IMG_1821.jpg IMG_1826.jpg

 

IMG_1835.jpg IMG_1837.jpg IMG_1841.jpg IMG_1842.jpg

 

IMG_1843.jpg IMG_1845.jpg IMG_1846.jpg IMG_1847.jpg IMG_1848.jpg IMG_1850.jpg IMG_1851.jpg IMG_1852.jpg IMG_1853.jpg IMG_1854.jpg IMG_1856.jpg IMG_1857.jpg IMG_1858.jpg IMG_1860.jpg IMG_1861.jpg IMG_1862.jpg IMG_1863.jpg IMG_1864.jpg IMG_1868.jpg IMG_1870.jpg IMG_1872.jpg IMG_1874.jpg IMG_1876.jpg IMG_1877.jpg IMG_1879.jpg IMG_1881.jpg IMG_1884.jpg IMG_1885.jpg IMG_1886.jpg IMG_1888.jpg IMG_1889.jpg IMG_1890.jpg IMG_1891.jpg IMG_1893.jpg IMG_1895.jpg IMG_1903.jpg IMG_1905.jpg IMG_1908.jpg IMG_1911.jpg IMG_1919.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.