[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #1

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_1802.jpgIMG_1804.jpgIMG_1807.jpg

 

IMG_1810.jpgIMG_1821.jpgIMG_1826.jpg

 

IMG_1835.jpgIMG_1837.jpgIMG_1841.jpgIMG_1842.jpg

 

IMG_1843.jpgIMG_1845.jpgIMG_1846.jpgIMG_1847.jpgIMG_1848.jpgIMG_1850.jpgIMG_1851.jpgIMG_1852.jpgIMG_1853.jpgIMG_1854.jpgIMG_1856.jpgIMG_1857.jpgIMG_1858.jpgIMG_1860.jpgIMG_1861.jpgIMG_1862.jpgIMG_1863.jpgIMG_1864.jpgIMG_1868.jpgIMG_1870.jpgIMG_1872.jpgIMG_1874.jpgIMG_1876.jpgIMG_1877.jpgIMG_1879.jpgIMG_1881.jpgIMG_1884.jpgIMG_1885.jpgIMG_1886.jpgIMG_1888.jpgIMG_1889.jpgIMG_1890.jpgIMG_1891.jpgIMG_1893.jpgIMG_1895.jpgIMG_1903.jpgIMG_1905.jpgIMG_1908.jpgIMG_1911.jpgIMG_1919.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.