[R5포토] 제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’ #1

0
제3회 대전 서구협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’©박종혁 기자

[랭크5=대전, 박종혁 기자] 26일 대전 서구 도솔체육관에서 열린 제3회 대전 서구주짓수협회장배 주짓수대회 ‘JIU JITSU FOR ALL’의 사진들. 이날 대회엔 540여명의 수련인들이 출전해 자웅을 겨뤘다.

박종혁 기자 jonghyuk016@naver.com

IMG_1802.jpg

IMG_1804.jpg
IMG_1807.jpg

 

IMG_1810.jpg

IMG_1821.jpg
IMG_1826.jpg

 

IMG_1835.jpg

IMG_1837.jpg
IMG_1841.jpg
IMG_1842.jpg

 

IMG_1843.jpg

IMG_1845.jpg
IMG_1846.jpg
IMG_1847.jpg
IMG_1848.jpg
IMG_1850.jpg
IMG_1851.jpg
IMG_1852.jpg
IMG_1853.jpg
IMG_1854.jpg
IMG_1856.jpg
IMG_1857.jpg
IMG_1858.jpg
IMG_1860.jpg
IMG_1861.jpg
IMG_1862.jpg
IMG_1863.jpg
IMG_1864.jpg
IMG_1868.jpg
IMG_1870.jpg
IMG_1872.jpg
IMG_1874.jpg
IMG_1876.jpg
IMG_1877.jpg
IMG_1879.jpg
IMG_1881.jpg
IMG_1884.jpg
IMG_1885.jpg
IMG_1886.jpg
IMG_1888.jpg
IMG_1889.jpg
IMG_1890.jpg
IMG_1891.jpg
IMG_1893.jpg
IMG_1895.jpg
IMG_1903.jpg
IMG_1905.jpg
IMG_1908.jpg
IMG_1911.jpg
IMG_1919.jpg

댓글 남기기

하고 싶은 말을 적어주세요
이름을 적어주세요

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.